top of page

OBNOVA TRATĚ

 • Od zrušení v roce 1978 až do počátku devadesátých let probíhaly práce na záchraně pod taktovkou Okresního vlastivědného muzea v Ústí n.L. spolu s vizí vytvoření Muzea v přírodě v obci Zubrnice. První úsek se díky této patronaci mohl dožít současnosti a naštěstí nedopadl jako pokračování za Lovečkovicemi ,kde trať byla vytrhána a zlikvidována. S kolejemi do Zubrnic se v této vizi počítalo jako s možným řešením návozu návštěvníků historickými vlaky (paradoxně se to povedlo až v roce 2010). V této době 80tých let bylo zachráněno totálně a devastačně utržené těleso v podmáčeném a nestabilním svahu v okolí km 5.6 a v tehdy zastávce Zubrnice byly vloženy odbočné výhybky a manipulační kolej pro možné odstavování vozů či aspoň objíždění lokomotiv. Při těchto pracích bylo mnoho činností provedeno v rámci výuky a praxe studentů Střední průmyslové školy stavební v Děčíně pod vedením pana profesora Vyhnálka a mnoho tehdy mladých lidí na tyto časy rádo vzpomíná.

 • Počátkem devadesátých let se cesty skanzenu a železnice začaly rozcházet a do úspěšného konce byl dotažen pouze projekt skanzenu. Markantním důvodem byla legislativní složitost a náročnost obnovení i jen kratičkého úseku 6km. Vlastníkem zrušené tratě stále byly ČSD, ty měly spoustu starostí s provozními tratěmi a nějaká lokálka kdesi na severu jim byla ukradená a nikdo se tím nehodlal zabývat…….

 • V roce 1993 návazně na předchozí aktivity vzniklo občanské sdružení Zubrnická museální železnice (ZMŽ), které pokračovalo a pokračuje ( a dnes již můžeme říci že úspěšně ) v úsilí o privatizaci, obnovení trati a zahájení provozu až do současné doby.

 • K úspěšnějším rokům patřil právě rok 1993, kdy byl zahájen zkušební muzejní provoz (29. května). První vlak do Zubrnic přivezl motorový vůz M 131.1405. Značný zájem si vynutil uspořádání dalších jízd v červenci a v srpnu. Ještě v říjnu trať krátce ožívá parní lokomotivou 423.009.

 • Od 1. 1. 1994 je na trati provoz zastaven (do vyřešení majetkoprávních vztahů s Českými drahami a orgány státní správy) . Protože se jedná o zrušenou dráhu, nemůže být její veřejný provoz v souladu se Zákonem o drahách č.266/94 Sb. a příslušná jednání však může provádět vlastník nebo jeho zástupce – ČD. České dráhy však nemají zájem o provozování trati, neboť předpokládají dokončení privatizace trati.

 • V roce 1996 hrozilo lokálce odpojení od sítě v souvislosti s rekonstrukcí staničního zabezpečovacího zařízení ve Velkém Březně, nakonec však vzniklo úpravou vlastní kolejiště muzejní dráhy, které je se sítí spojeno kolejovou spojkou ve směru na Děčín.

 • Od roku 1997 provádělo ZMŽ opravy železničního svršku na úseku Velké Březno – Zubrnice.

 • V roce 1998 byl kolejově dochovaný úsek Velké Březno – Zubrnice – Lovečkovice (11 km) zapsán na seznam kulturních památek ČR.

 • Po neuvěřitelných 16 letech od zahájení privatizačního projektu byla lokálka v roce 2008 odkoupena od Správy železniční dopravní cesty a nyní je ve vlastnictví sdružení. Po dokončení oprav posledních kritických míst, sehnání provozovatele dráhy a získání úředního povolení tak mohl po 17 letech opět začít provoz lokálky s cestujícími. To se stalo jízdou protokolárního vlaku ve středu 27. října 2010. Provoz pro veřejnost byl zahájen o den později, 28. října LP 2010.

VÍTE, ŽE...

 • V roce 2019 jsme spustili kampaň "Příští stanice Lovečkovice", která je zaměřena na obnovu tratě do Lovečkovic.

 • Pravidelný provoz na trati Velké Březno - Zubrnice byl zahájen v roce 2016 (Turistická linka T3).

 • Více informací o obnově a údržbě trati se dozvíte v našem železničním muzeu na nádraží v Zubrnicích.

plakat na web2.jpg

ÚDRŽBA TRATĚ

 • Jelikož naše trať je kulturní památkou se vším všudy,údržba je velmi složitá a časově náročná. Použité materiály musí odpovídat době a stavu ve kterém trať dosloužila v roce 1978, tj. kdy odpovídala zhruba období první republiky. Stále musíme používat dřevěné pražce, kolejnice z dvacátých a třicátých let, stále musí být zachovány úseky kde je místo štěrkového lože použito lože škvárové. Naštěstí již lze používat moderní stroje a zařízení, takže krom lidských rukou se při opravách a údržbě stále častěji objevují moderní stroje jako jsou různé podbíječky ( ÁeSPéčka = Automatická Strojní Podbíječka ) a kolejové bagry ( eMHáeSy = dle výrobce MHS :-)).

KAM DÁL?

Vlaky na lokálce

Minimuzeum Lovečkovice

Železniční muzeum v Zubrnicích

bottom of page