top of page

Informace k pracím v úseku Zubrnice - Lovečkovice

Na časté dotazy ohledně prací v úseku Zubrnice - Lovečkovice a Úštěku horním nádraží přinášíme oficiální vyjádření našeho spolku:

Náš spolek Zubrnická museální železnice vznikl za účelem zachování a zprovoznění již v té době zrušené železniční tratě Velké Březno – Úštěk.

Svůj zájem o budoucí postupné zprovoznění celé trati Velké Březno – Úštěk pak stvrdila jejím odkoupením v roce 2008 od tehdejší Správy železniční dopravní cesty. Než se však přistoupilo k vlastním pracím nad Zubrnicemi, bylo nutné dokončit opravu úseku Velké Březno – Zubrnice a následně zajistit provoz historických vlaků linky T3.

Po určité stabilizaci situace na úseku Velké Březno – Zubrnice bylo přikročeno k obnově zaasfaltovaného přejezdu v km 6,308 těsně za dopravnou Zubrnice a prvních 50 metrů trati. V roce 2019 pak obnova trati dorazila do km 6,9 a o rok později k mostu přes Luční potok v km 8,0. Přestože spolek postupoval shodně jako v úseku Velké Březno – Zubrnice, vyvstal požadavek dotčených úřadů a institucí, aby prováděné opravné práce byli realizovány v souladu s aktuálně platnou legislativou (dodatečné stavební povolení). Z tohoto důvodu byly opravné práce pozastaveny a úsilí se zaměřilo na zajištění výše uvedené požadavku.

V roce 2021 byla zahájena investiční akce Správy železnic „revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ jejíž součástí bylo i nádraží v Úštěku. Otevřela se tím zajímavá příležitost opět propojit nádraží Úštěk horní s dolním nádražím. Uvolněné kapacity, které by jinak pokračovaly v obnově trati do Lovečkovic byly tedy přesměrovány na opravu nádraží Úštěk horní. Zde byla situace jednodušší – Opravné práce byly prováděny, tak aby kolejiště bylo uvedeno do svého původního stavu. Základní oprava kolejiště včetně propojení s dolním nádražím pak byla dokončena v roce 2022.

To jsou důvody, proč jsme možná nepochopitelně „přeskočili“ obnovu a věnovali se koncovému nádraží. Chceme však naše příznivce ujistit, že po vypořádání všech legislativních požadavků se na staveniště v úseku Zubrnice – Lovečkovice zase vrátíme a budeme informovat o dalších obnovených metrech trati. Obnovené kolejiště nádraží v Úštěku čeká na dokončením legislativní procesů, aby mohlo navíc dobře posloužit pro další muzejní aktivity včetně deponie části vozového parku, které už se dnes do Zubrnic nevejdou.


332 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page