top of page

KAMPAŇ JEDEM DÁL!

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Na časté dotazy ohledně prací v úseku Zubrnice - Lovečkovice a Úštěku horním nádraží přinášíme oficiální vyjádření našeho spolku:

Náš spolek Zubrnická museální železnice vznikl za účelem zachování a zprovoznění již v té době zrušené železniční tratě Velké Březno – Úštěk.

Svůj zájem o budoucí postupné zprovoznění celé trati Velké Březno – Úštěk pak stvrdila jejím odkoupením v roce 2008 od tehdejší Správy železniční dopravní cesty. Než se však přistoupilo k vlastním pracím nad Zubrnicemi, bylo nutné dokončit opravu úseku Velké Březno – Zubrnice a následně zajistit provoz historických vlaků linky T3.

Po určité stabilizaci situace na úseku Velké Březno – Zubrnice bylo přikročeno k obnově zaasfaltovaného přejezdu v km 6,308 těsně za dopravnou Zubrnice a prvních 50 metrů trati. V roce 2019 pak obnova trati dorazila do km 6,9 a o rok později k mostu přes Luční potok v km 8,0. Přestože spolek postupoval shodně jako v úseku Velké Březno – Zubrnice, vyvstal požadavek dotčených úřadů a institucí, aby prováděné opravné práce byli realizovány v souladu s aktuálně platnou legislativou (dodatečné stavební povolení). Z tohoto důvodu byly opravné práce pozastaveny a úsilí se zaměřilo na zajištění výše uvedené požadavku.

V roce 2021 byla zahájena investiční akce Správy železnic „revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“ jejíž součástí bylo i nádraží v Úštěku. Otevřela se tím zajímavá příležitost opět propojit nádraží Úštěk horní s dolním nádražím. Uvolněné kapacity, které by jinak pokračovaly v obnově trati do Lovečkovic byly tedy přesměrovány na opravu nádraží Úštěk horní. Zde byla situace jednodušší – Opravné práce byly prováděny, tak aby kolejiště bylo uvedeno do svého původního stavu. Základní oprava kolejiště včetně propojení s dolním nádražím pak byla dokončena v roce 2022.

To jsou důvody, proč jsme možná nepochopitelně „přeskočili“ obnovu a věnovali se koncovému nádraží. Chceme však naše příznivce ujistit, že po vypořádání všech legislativních požadavků se na staveniště v úseku Zubrnice – Lovečkovice zase vrátíme a budeme informovat o dalších obnovených metrech trati. Obnovené kolejiště nádraží v Úštěku čeká na dokončením legislativní procesů, aby mohlo navíc dobře posloužit pro další muzejní aktivity včetně deponie části vozového parku, které už se dnes do Zubrnic nevejdou.

bottom of page