top of page
uhd-4k-wallpaper-vintage-paper-texture.j

Původně občanské sdružení bylo založeno v srpnu 1993. Sdružilo zájemce o železniční historii, kteří chtěli pokračovat v obnově zrušené železniční trati Velké Březno – Zubrnice i dalších úseků do Úštěka jako muzejní železnice. Dočasný muzejní provoz v roce 1993 musel být ukončen a v následujícím období se spolek zaměřil na odkoupení trati do majetku jako základní podmínky její obnovy, to se podařilo až v roce 2008 za cca 1,6 mil. Kč. Do té doby se podařilo provést největší objem oprav na úseku V.Březno – Zubrnice, přeměnit nádraží Zubrnice v železniční muzeum a sestavit sbírku historických kolejových vozidel a dalších železničních exponátů. Muzejní provoz na úseku V.Březno – Zubrnice byl opětovně zahájen 28.10.2010. Od roku 2016 je v provozu historická linka T3 dotovaná Ústeckým krajem, kdy jsou na trasu z Ústí n.L. Střekov – Zubrnice od dubna do konce října o víkendech a svátcích vypravovány vlaky vedené historickými motorovými vozy. Linka si mezi cestujícími získala velkou oblibu a v letošním roce byla doplněna historickou autobusovou linkou T32, která navazuje na vlaky v Zubrnicích a podle doposud nefunkčních úseků trati pokračuje do Úštěka.

 

SPOLEK ZMŽ

Základní aktivity

Víte, že?

uhd-4k-wallpaper-vintage-paper-texture.j

Správa a provozování historické trati Velké Březno – Úštěk

 • provoz vlakové turistické linky T3 a autobusové T32

 • provozování železničního muzea Zubrnice

 • provozování muzejní expozice parní vodárny Střekov

 • provozování železniční expozice Lovečkovice

 • opravy a provoz historických železničních vozidel

 • organizování tematických akcí s železniční tématikou

 

Spolek sdružuje kolem sedmi desítek zájemců o železniční historii a je stále založen na dobrovolném a volnočasovém principu. V současné době soubor dvou historických linek a tří železničních expozic je v rámci ČR unikátní.

 

 • železniční trať v provozovaném úseku V.Březno – Zubrnice je památkově chráněna, jako jediná v ČR je provozována na historickém železničním svršku, trať na 6 km překonává výškový rozdíl 150 m, maximální sklon 41 promile

 • zatím se jedná o jedinou železniční trať v ČR, která byla úředně zrušená a zpětně legalizována. Dráha V.Březno – Verneřice – Úštěk byla zrušena v roce 1978. Po odkoupení v roce 2008 byla o rok později Ministerstvem dopravy ČR opětovně zařazena do kategorie drah

 • na lince T3 je nasazován motorový vůz M131.109 z roku 1948, který za provozní den najezdí 128 km, jedná se o nejstarší pravidelně provozovaný motorový vůz v ČR a do provozu je občas řazen i mladší  M131.1280

 • železniční trať Velké Březno – Úštěk v minulosti účinkovala v řadě filmů, k nejznámějším patří „Páni kluci“ (1975) a „Rebelové“ (2000)

 • parní vodárna Střekov je z několika set vodáren jedinou dochovanou v ČR s funkčním parním strojem. Zařízení sloužilo k napájení parních lokomotiv vodou

 

bottom of page