top of page

Motorový vůz

M131.109 (801 009-2)

M131109 (5).jpg

Motorový vůz M191.109 pod přezdívkou "Hurvínek" v prostorech

spolkové základny ve Velkém Březně v létě 2022.

Motorový vůz řady M131.1 inventárního čísla 9 byl vyroben v roce 1948 pod výrobním číslem 66317 a zařazen byl 14.12. téhož roku v depu Zvolen. Jezdil na východním Slovensku až do roku 1968, kdy jeho úloha v osobní dopravě skončila. V tomto roce byl přistaven do dílen v Břeclavi, kde byl rekonstruován na vůz pro prohlídku trakčního vedení a označen jako M131.2014. 

Rekonstrukce spočívala v demontáži lavic a polic, v oddíle pro cestující byla zřízena dílna a sklad. Nad zadní stanoviště byla umístěna prohlídková věž a nad celým vozem pak montážní neizolovaná plošina. Nad předním stanovištěm byl pak osazen pantograf pro měření parametrů troleje. Vůz se vrátil opět na Slovensko do depa Leopoldov, kde jezdil až do roku 1985, kdy byl odprodán podniku Elektrizace železnic Praha. Pod hlavičkou tohoto podniku se podíval i do bývalé NDR.

Od roku 1989 byl používán již jen jako vagon, pohon však zůstal zachován. V prosinci 1992 byl objeven odstaven ve Velkém Oseku a po zakoupení byl v květnu 1993 převezen do Velkého Března. Protože šance na získání lepšího vozu byly v tomto období malé, přistoupilo se k postupné rekonstrukci zpět na vůz M131.109. Nízké číslo hrálo při rozhodování také určitou roli. V prosinci byl vůz jedním z posledních vlaků v rámci zkušebního provozu vyvezen do Zubrnic. Náhradní díly se těžily zejména z vozu M131.1391. 

V lednu 1994 byl vůz po letech úspěšně nastartován a krátce popojížděl po nádraží a zároveň mu byla sejmuta montážní plošina. Do léta 1995 byly oba vozy (9 i 391) připraveny k výměně střešních částí. Střešní díl z M131.1391, která se nacházela ve V.Březně, musel být po odnýtování převezen do Zubrnic po silnici. Výměna střechy byla provedena během srpnového dne tehdy ještě nedokončeným historickým jeřábem Körösi. V roce 1996 bylo namontován rozvod výfuků, dřevěné konstrukce stropu stanoviště "Z" a zejména střešní větrací kanál. 

Rok 1997 byl věnován vyvařování zkorodovaných míst vozu, o rok později se provádělo tmelení značně nerovné karoserie. Práce byly často narušovány jinou činností, takže postup byl čím dál pomalejší. Proto byl vůz v únoru 1999 převezen do Lovosic, kde měla ZMŽ pronajato v místním depu stání. Zde pak probíhala kompletní obnova interiéru.

V roce 2004 byl vůz převezen zpět do Velkého Března. Po provedení defektoskopie náprav byla zajištěna vada v hnací nápravě. Proto byly prohozeny nápravy mezi vozy 009 a 391 v depu v Ústí nad Labem. Poté byl vůz převezen do firmy OLPAS Krnov k drobným opravám a novému laku PUR. Na uvedení vozu do vystavovatelného stavu byl ZMŽ poskytnut grant od Komunitní nadace Ústí n.L.

Nyní je vůz uschováván v prostorách spolkové základny ve Velkém Březně. Veřejnosti je tento motorový vůz dobře znán, neboť je pravidelně nasazován na turistickou linku T3 z Ústí do Zubrnic.

bottom of page