top of page

Parní lokomotiva 433.015

Během krátkého pobytu ve Vranovicích došlo na částečnou obnovu nátěru (1989)

Foto: Jiří Novák

Parní lokomotiva 433.015 byla vyrobena v ČKD v roce 1948 pod výrobním číslem 2412. Konstrukčně vychází z úspěšné řady 423.0 vyráběné od roku 1921, která také jezdila na zdejší lokálce.

Stroj 433.015 byl provozován převážně na Moravě v okolí Prostějova. Poslední opravu prodělal v Českých Velenicích v červnu 1975, poslední výkon uskutečnil o rok později v březnu, kdy stačil být ve službě 464 hodin. Od 11.5.1976
je již veden jako záloha. Ještě v roce 1978 byla provedena prohlídka kotle, do provozu však již nezasáhl. V roce 1981 byl definitivně vyřazen a převeden jako vytápěcí kotel K793.

Koncem osmdesátých let již postával na spojovací koleji v Brně-dolním ještě s 433.021 a několika 556.0.

V té době vznikla iniciativa zaměstnanců žst. Vranovice zachránit lokomotivu a uvést ji do vystavovatelného stavu. Ve Vranovicích se na drobných opravách skutečně začalo pracovat, avšak v polovině devadesátých let se lokomotiva opět ocitá v Brně dolním, kde se plánovalo její rozložení na náhradní díly pro provozní stroj 433.001.

ZMŽ budovalo sbírku historických kolejových vozidel od počátku 90. let, kdy už většina dochovaných parních lokomotiv měla svého majitele. O "patnáctku jsme se začali prvně zajímat od roku 1993, první jednání s ČD proběhla v roce 1996 a o rok později byla lokomotiva za nemalou sumu zakoupena.

Podle dohody s původním majitelem se z ní sejmuly díly v lepším stavu pro provozní jedničku a naopak se na patnáctku vrátily díly opotřebovanější. Přesto se lokomotiva nedochovala v kompletním stavu.

Na jaře se podařilo realizovat "bleskový převoz" do Velkého Března, odkud byla dvojicí motorových lokomotiv vytlačena do Zubrnic.

Protože máme zatím omezené možnosti a hlavně nedostatek ochotných rukou pomoci, na lokomotivě zatím nebyla zahájena oprava do vystavovatelného stavu,  
pouze se provádí příležitostné opravy některých součástí.

Lokomotiva je aktuálně deponována pod střechou v Ústí nad Labem.

Parní lokomotiva CS400 č. 3609

IMG_1295.jpeg

Lokomotiva CS400 č. 3609 odstavená v prostorech ZMŽ ve Velkém Březně v roce 2022 krátce před jejím převozem do Zubrnic

CS400

Jedná se zástupkyni lokomotivní typové řady 1435 CS 400, které byly vyráběny v ČKD Sokolovo v letech 1952 až 1957. Vyrobeno bylo celkem 35 kusů. Lokomotiva výrobního čísla 3609 byla vyrobena v roce 1957 a poté byla předána do provozu v podniku Cukrovar Havraň.

Později během svého provozu byla přesunuta do pískoven Postoloprty, které se stalo též jejím posledním provozním působištěm.

Po ukončení jejího provozu byla vystavena jako pomník v depu Most, odkud ji spolek ZMŽ odkoupil a v roce 2016 proběhl její převoz do depa v Lovosicích a následně do deponie ZMŽ v Ústí nad Labem.

Po čtyřech letech byla lokomotiva v roce 2020 přesunuta dočasně do depozitáře ve Velkém Březně.

Od roku 2023 se lokomotiva nachází v železničním muzeu na nádraží v Zubrnicích, kde v létě 2023 proběhla veřejná brigáda a částečně se opravil nátěr do vystavovatelného stavu. 

bottom of page