top of page

Motorová lokomotiva

T444.025  (725.255-4)

Lokomotiva T444.0255 pod přezdívkou "Karkulka" odstavena v létě 2022

v železničním muzeu na nádraží v Zubrnicích

Motorová lokomotiva řady T444.02, konkrétně naše T444.0255 byla vyrobena 20. srpna 1966 v Turčianských strojírnách v Martině. O dva dny později se vydala na svou první zkušební jízdu Martin - Štrba a zpět.

V ten samý den ještě absolvovala technicko - policejní zkoušku na trati Martin - Príbovice a zpět.

Z výroby byla přímo přidělena pro potřeby depa Ústí nad Labem. Zde zůstala až do doby svého vyřazení z pravidelného nasazování na výkony pro ČSD.

Do ústeckého depa byla zařazena do evidence dne 8.9.1966. Už po dvou dnech byla uskutečněna její první místní zkušební jízda na trati z Ústí do Děčína a zpět a poté již byla nasazena do provozu.

Takto jezdila u Československých státních drah až do dne 25.9.1992, kdy byla nasazena naposledy. Poté již byla využívána sporadicky, objevila se v té době i na již tehdy vznikající muzejní lokálce, po které jezdí dodnes.

Lokomotiva se dostala do sbírek spolku poté, co nejprve během roku 1992 byla vypůjčena pro přepravy tehdy budované sbírky vozidel. 

 

Zájem o tento typ lokomotivy ve sbírkách spolku byl již v té době jasný, neboť právě lokomotivy T444.02 byly společně s motorovými vozy řady M131.1 poslední typy vozidel, které na naší lokálce jezdily. Konkrétně se zde objevil stroje z České Lípy, převážně stroj T444.0250, který se ale vzniku spolku nedožil. A právě lokomotiva T444.0255 mu byl nejblíže.

 

Po vyřazení u ČSD byla zakoupena soukromým majitelem a roce 1996 byla odkoupena spolkem. Krátce potom byla přepravena do Zubrnic , kde se stala součástí expozice. V roce 2009 byla  přesunuta do tehdejší nově získané deponie spolku v Lovosicích.

Kryté stání brzy podnítilo zvýšený zájem jak mezi členy spolku, tak jeho příznivci o tuto lokomotivu. Zejména pak pana Miloslava Rybáře a pana Zdeňka Vaňka, kteří u všech prací stáli od začátku. První práce na opravě lokomotivy se datují k roku 2014. Po důkladné prohlídce motoru byla provedena jeho oprava, následovaly postupně další celky, lokomotiva byla zbavena původního nátěru a postupně opravena a vyvařena skříň a stanoviště strojvedoucího. První start lokomotivy pak proběhl v roce 2015.

Díky uspění v programu podpory obnovy historických vozidel, který spravuje Ministerstvo dopravy a díky tomu mohl být realizován kompletní nátěr lokomotivy. V následujícím roce byla provedena oprava chladícího rámu. Dále probíhaly další drobnější opravy a dostrojování lokomotivy. Karkulka pak byla vystavována v rámci akcí konaných spolkem pro veřejnost zpravidla u parostrojní vodárny v železniční stanici Ústí nad Labem Střekov.

V roce 2018 došlo k zatím poslednímu přesunu našich vozidel, včetně Karkulky, do bývalého depa ÚTD v Ústí nad Labem. V tomto roce se také dokončily poslední opravné práce na lokomotivě. 

Nutno také zmínit, že při zprovoznění lokomotivy byly použity díly, které spolek získal při likvidaci tohoto typu lokomotiv na vlečkách, například ve Slatiňanech v roce 2006, kde probíhalo licitování o součásti se šrotovací firmou doslova pod hořáky autogenů.

Následující rok v listopadu 2019 proběhla první zkušební jízda z ústeckého západního nádraží do Zubrnic a zpět, , následně pak už v rámci linky T3 v srpnu. Veřejnosti pak byla lokomotiva po opravě oficiálně představena o víkendu 12.-13.9. 2020 opět v rámci provozu turistické linky T3. 

Lokomotiva je nyní stále deponována pod střechou v Ústí nad Labem.

Veřejnost se s ní může setkat v provozu při nasazení na posílených vlacích na turistické lince T3 Ústí nad Labem Střekov - Zubrnice.

bottom of page