top of page

Osobní
a
nákladní vozy

bdlm (1).jpg

Přípojný osobní vůz 
BDlm 

Přípojný dvounápravový osobní vůz k motorovým vozům řady M131.1 se služebním oddílem pro přepravu zavazadel. Vyroben byl ve vagónce Studénka v roce 1957.

Stav: Provozní

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (Nepřístupné)

Přípojný osobní vůz 
Blm 5-2294

Přípojný dvounápravový osobní vůz. Vyroben byl ve vagónce Studénka a vagónka Kopřivnice mezi lety

1932-1934.

Stav: Zprovozňujeme

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (Nepřístupné)

Přípojný osobní vůz 
Btax 780 - 010 

Přípojný dvounápravový osobní vůz k motorovým vozům řady M152.0  Tyto vozy byly vyráběny v letech 1973-1983 ve vagónce Studénka.

Stav: Zprovozňujeme

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (Nepřístupné)

Přípojný dvounápravový osobní vůz k motorovým vozům řady M152.0  Tyto vozy byly vyráběny v letech 1973-1983 ve vagónce Studénka.

Stav: Zprovozňujeme

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (Nepřístupné)

Přípojný osobní vůz 
Btax 780 - 011

Přípojný osobní vůz 
Blm 5-2386

Přípojný dvounápravový osobní vůz. Vyroben byl ve vagónce Studénka v letech1953-1954.

Stav: Neprovozní

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (Nepřístupné)

Osobní vůz 
Be 3-4628

Dvounápravový osobní vůz. Vyroben byl ve vagónce Kopřivnice a Ringhoffer

v letech1919-1924. Výrobní označení bylo Ce.

Stav: Neprovozní

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (Nepřístupné)

Bci.jpg

Osobní vůz 
Bci 

Dvounápravový osobní vůz. Vyráběly se v letech 1909 - 1916 ve městě Graz (Rakousko)

Stav: Neprovozní

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (Nepřístupné)

Dvounápravový služební vůz. 

Stav: Neprovozní

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (Nepřístupné)

Služební vůz 
DF 6-7166 
(EL15816/157)

Služební vůz 
70003 
(EL15816/157)

Dvounápravový krytý vůz. 

Stav: Neprovozní

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (Nepřístupné)

Krytý nákladní vůz 
Zt 1-73841

Dvounápravový krytý vůz určený především pro přepravu kusového zboží, případně živého dobytka. Konstrukčně pochází z počátku třicátých let. Tento vůz byl vyroben v roce 1940 vagónkou Továrna na vozy a.s. v Kolíně pro protektorátní dráhy BMB-ČMD. Z provozu byl vyřazen v roce 1974.

Stav: Neprovozní

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (Nepřístupné)

Služební vůz pro nákladní vlaky
D 8-3350

Dvounápravový válečný služební vůz pro nákladní vlaky typ Pwgs 43 vyrobený v roce 1943 vagónkou Gottfried Lindner A.G. Ammendorf-Halle pro Německé říšské dráhy. Po skončení války v roce 1945 v provozu u ČSD. Z provozu byl pravděpodobně vyřezen v roce 1968. 

Stav: Neprovozní

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (Nepřístupné)

Výsypný vůz 
St 7-84523 
Typ "TALBOT"

Výsypný vůz k přepravě sypkých hmot vyrobený 

vagónkou v Aachenu (Německo) v roce 1931.

Stav: Provozní, vystavovatelný

Umístění: Nádraží Zubrnice

Talbot.jpeg

Výsypný vůz
St 5.31715

Dvounápravový výsypný vůz pro přepravu sypkých hmot (uhlí, štěrk,...).

Tyto vozy byly vyráběny v roce 1964 výrobci Československé vagónky Tatra a Vagónka Studénka. 

Dodávka vozů byla určena pouze pro průmysl.

Stav: Neprovozní

Umístění: Deponie spolku V. Březno (Nepřístupné)

Cisterna
R 569021/ 8-61031

Dvounápravový kotlový vůz pro přepravu mléka, olejů nafty a dalších kapalných látek. Vůz je původem z Německa, na naše území se dostal v roce 1942 a byl používán Pardubickou rafinerií pro přepravu olejů. Dosloužil v 80. letech v Kralupech n.V. jako zásobník nafty.

Stav: Pojízdný, vystavovatelný

Umístění: Nádraží Zubrnice

R870194 (1).JPG

Cisterna
R 8-70194

Dvounápravový kotlový vůz pro přepravu mléka, olejů, nafty a dalších kapalných látek. Vůz pochází z Německa, vyroben byl v 1.pol. 20.st.

Stav: Neprovozní

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (nepřístupné)

Dvounápravový nízkostěnný vůz pro přepravu sypkých hmot a kusových zásilek. Tyt vozy byly vyráběny v 1.pol. 20.st. výrobcem Závody Tatra.

Stav: Neprovozní

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (nepřístupné)

Nízkostěnný vůz
Vt 4-74779

Vtd472481.JPG

Nízkostěnný vůz
Vtd 4-72481

Dvounápravový nízkostěnný vůz pro přepravu sypkých hmot a kusových zásilek. Tyt vozy byly vyráběny v 1.pol. 20.st. výrobcem Závody Tatra.

Stav: Zprovozňujeme

Umístění: Deponie spolku Velké Březno (nepřístupné)

ut.jpg

Nákladní vůz
Ut

Dvounápravový nízkostěnný otevřený nákladní vůz s brzdařskou budkou. Byl vyroben vagónkou Ringhoffer ve 30. letech 20. století.

Stav: Vystavovatelný

Umístění: Muzeum cukrovarnictví Dobrovice

bottom of page